Menu Zamknij

KOLĘDA HYBRYDOWA ☺

 Drodzy wilkowyjscy Parafianie!

Po konsultacji z Radą Duszpasterską i księżmi dekanatu zdecydowałem, że tradycyjne odwiedziny duszpasterskie w sezonie 2021/22 nie odbędą się, a kolęda będzie mieć charakter – modne słowo – „hybrydowy”. Przed nami zatem spotkania i wspólna modlitwa w następującej formie:

1. Trasy z modlitwą i błogosławieństwem

Bazując na doświadczeniach z pierwszej fali epidemii, gdy udzielałem błogosławieństwa na ulicach, podzieliłem parafię na rejony, które odwiedzę w 4 styczniowe soboty. Miejsca wspólnej modlitwy na trasach wyznaczyłem tak, aby mieszkańcy okolicznych domów mogli się zejść bezpiecznie, bez zakłóceń dla ruchu drogowego. Podane godziny są orientacyjne, ale będę się starał o punktualność. Każde spotkanie rozpocznie się odśpiewaniem kolędy, potem nastąpi modlitwa i błogosławieństwo. Ministranci będą rozdawać kredę do oznaczenia drzwi domów i pamiątkowe obrazki. Nie będę wchodził do żadnego z domów na trasie.

2. Msze kolędowe

Tak jak przed rokiem, mieszkańców poszczególnych ulic zapraszam na msze święte kolędowe w podanych terminach, również w styczniu. Po nich także będzie możliwość otrzymania kredy i obrazka.

3. Indywidualne odwiedziny

Zapewne część z was mimo epidemii życzy sobie wizyty kapłana w domu. Do 23.12 w kancelarii parafialnej można uzgadniać terminy indywidualnych odwiedzin. Kto przyprowadził się do parafii w ostatnich latach i nie miał okazji przyjąć kolędy, a chce prosić o błogosławieństwo domu, będzie mógł umówić się na dni od 27.12.2021 do 07.01.2022 Pozostali chętni – na luty lub kolejne miesiące. Proszę pamiętać, że te odwiedziny muszą odbywać się w obowiązującym reżimie sanitarnym (dezynfekcja, dystans, maseczki).

Na koniec delikatna kwestia, związana z ofiarami kolędowymi. Obecnie wielu przeżywa trudności finansowe, dlatego nie oczekuję datków. Jeśli jednak zdecydujecie się złożyć ofiary (na trasie lub w kościele), to pomogą nam one w spłacie należności za wymianę okien we wieżyczce kościoła.

Pozdrawiam śląskim „szczęść Boże!” – ks. Marcin

Rejon 1. – Skłodowskiej-Curie (Mikołów), Szkolna, Wawrzynowa, Wesoła, Wichrowa, Wierzbowa, Wiklinowa, Wiśniowa, Wrzosowa

Trasa z miejscami modlitwy – sobota 8 stycznia

12:30 Skłodowskiej-Curie – przy skrzyżowaniu z Wierzbową

12:40 Wierzbowa – u wlotu dojazdu do posesji 107

12:50 Wierzbowa – przed posesją 24

13:00 Wierzbowa – u wlotu Wichrowej

13:10 Wierzbowa – przy mostku w pobliżu posesji 11

13:20 Szkolna – u wlotu Wrzosowej

13:30 Szkolna – u wlotu Wawrzynowej

13:40 Wiśniowa – za mostkiem w pobliżu posesji 5

13:50 Szkolna – u wlotu Wesołej

14:00 Szkolna – skwer „Wilczy Kąt”

14:10 Szkolna – skwer „Kole Magdziorza”

14:20 Szkolna – u wlotu Wiklinowej

14:30 Szkolna – parking przed posesją 33

Msze kolędowe:

⮚ niedziela 9 stycznia 16:00 – Skłodowskiej-Curie, Wierzbowa

⮚ poniedziałek 10 stycznia 18:00 – Szkolna

⮚ środa 12 stycznia 18:00 – Wawrzynowa, Wesoła, Wichrowa, Wiklinowa, Wiśniowa, Wrzosowa

Rejon 2. – Mikołowska, Wiejska, Wilcza, Wilkowyjska

Trasa z miejscami modlitwy – sobota 15 stycznia

12:30 Wiejska – u wlotu dojazdu do posesji 31

12:40 Wilkowyjska – w pobliżu posesji 5

12:50 Wilcza – parking przy skrzyżowaniu z Wiejską

13:00 Wiejska – naprzeciw posesji 60

13:10 Wiejska – u wlotu dojazdu do posesji 75

13:20 Wiejska – przed posesją 93

13:30 Wiejska – przed posesją 112

13:40 Mikołowska – przed posesją 258

13:50 Mikołowska – przed posesją 195

14:00 Mikołowska – przystanek aut. „Gospoda” po str. nieparzystej

14:10 Mikołowska – przystanek aut. „Gospoda” po str. parzystej

14:20 Mikołowska – przystanek aut. „Chłodnicza” po str. nieparzystej

14:30 Mikołowska – przystanek aut. „Chłodnicza” po str. parzystej

14:40 Mikołowska – parking przy posesji 93

Msze kolędowe:

⮚ niedziela 16 stycznia 16:00 – Mikołowska

⮚ poniedziałek 17 stycznia 18:00 – Wiejska

⮚ środa 19 stycznia 18:00 – Wilcza, Wilkowyjska

Rejon 3. – Browarowa, Chłodnicza, Łąkowa, Młyńska, Obywatelska, Sosnowa, Wąska

Trasa z miejscami modlitwy – sobota 22 stycznia

12:30 Browarowa – parking przed wjazdem do Browaru Obywatelskiego

12:40 Browarowa – parking przy posesji 4

12:50 Sosnowa – przed posesją 11

13:00 Sosnowa – przed posesją 28

13:10 Sosnowa – przed posesją 54

13:20 Obywatelska – parking naprzeciw posesji 61

13:30 Obywatelska – przed wjazdem na osiedle Dębowe

13:40 Obywatelska – przystanek aut. „Działki” po str. parzystej

13:50 Obywatelska – przystanek aut. „Wąska” po str. parzystej

14:00 Wąska – przed wjazdem do centrum medycznego

14:10 Młyńska – parking przy posesji 13

14:20 Łąkowa – dojazd między posesjami 7 i 9

14:30 Chłodnicza – przed posesją 14

Msze kolędowe:

⮚ niedziela 23 stycznia 16:00 – Browarowa, Sosnowa

⮚ poniedziałek 24 stycznia 18:00 – Obywatelska

⮚ środa 26 stycznia 18:00 – Chłodnicza, Łąkowa, Młyńska, Wąska

Rejon 4. – Dojazdowa, Graniczna, Leśna, Wałowa

Trasa z miejscami modlitwy – sobota 29 stycznia

12:30 Leśna – przed wjazdem na posesję 59

12:40 Leśna – u wlotu ścieżki naprzeciw posesji 43

12:50 Leśna – przed posesją 21

13:00 Leśna – u wlotu dojazdu do posesji 6

13:10 Wałowa – przed posesją 40

13:20 Wałowa – przed posesją 26

13:30 Graniczna – przed posesją 16

13:40 Graniczna – u wlotu dojazdu za posesją 37

Msze kolędowe:

⮚ niedziela 30 stycznia 16:00 – Leśna

⮚ poniedziałek 31 stycznia 18:00 – Dojazdowa, Graniczna, Wałowa

Uwaga

Część Parafian mieszka w domach, które wbrew adresowi ulokowane są bliżej innych tras (np. fragmenty Wiejskiej, początkowy odcinek Wierzbowej). Niech dołączą do modlitwy w miejscach dogodniejszych dla nich.