Menu Zamknij

Sakramenty

CHRZEST

Msza z udzielaniem chrztu jest w pierwszą niedzielę miesiąca o 11.00 (wyjątkowo w inną). Na tej mszy błogosławi się także dzieci roczne. Poza mszą chrztu udziela się tylko w uzasadnionych przypadkach – za te dzieci modlimy się podczas najbliższej mszy chrzcielnej.

Terminy mszy chrzcielnych w 2024: 05.05, 02.06, 07.07, 11.08(!), 01.09, 06.10, 03.11, 01.12

Wypełnienie zgłoszenia: najpóźniej dwa tygodnie przed terminem.

Katecheza przedchrzcielna: zwykle w sobotę poprzedzającą.

Dokumenty i formalności

 • wypełnienie zgłoszenia w kancelarii
 • okazanie do wglądu aktu urodzenia
 • jeśli chrzestny/a jest spoza parafii – zaświadczenie ze swojej parafii, że może pełnić tę funkcję
 • jeśli zgłaszający są spoza parafii – zgoda z własnej parafii na chrzest w tutejszym kościele
 • udział rodziców i chrzestnych w katechezie (u nas w terminie ustalonym przy zgłoszeniu lub w innej parafii za potwierdzeniem)

Wymagania stawiane chrzestnym

 • ukończone 16 lat
 • przyjęte sakramenty wtajemniczenia
 • katolik praktykujący i żyjący zgodnie z wiarą (stąd niemożność pełnienia tej funkcji np. przez osoby żyjące w związkach niesakramentalnych)

Jeśli nie da się znaleźć odpowiedniego kandydata, dziecko może mieć jednego chrzestnego, a nawet nie mieć chrzestnych w ogóle.

Chrześcijanin niekatolik może być dopuszczony do funkcji świadka chrztu w miejsce chrzestnego.

BIERZMOWANIE

Bierzmowanie przyjmuje młodzież z klasy VIII. Po zgłoszeniu się (potwierdzonym przez rodziców) kandydaci biorą udział w rocznym przygotowaniu – uczestniczą w spotkaniach młodzieżowych (zobacz MOST). Zgłoszenia młodzieży starszej i dorosłych dotąd niebierzmowanych przyjmowane są i rozpatrywane indywidualnie w kancelarii.

Jeśli kandydat chce przyjąć bierzmowanie poza własną parafią, prosi o zgodę swojego proboszcza.

Świadek bierzmowania musi spełniać te same wymagania co chrzestny (patrz wyżej).

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

Do spowiedzi i Komunii świętej po raz pierwszy przystępują dzieci z klasy III szkoły podstawowej. Zgłoszone dzieci i rodzice biorą udział w programie przygotowań. Rodzice uzgadniają termin uroczystości z proboszczem z odpowiednim wyprzedzeniem.

MAŁŻEŃSTWO

Małżeństwo dwojga katolików jest zawierane w czasie mszy świętej. Małżeństwo mieszane wyznaniowo – z reguły poza mszą. W naszej parafii nie ma możliwości zawarcia małżeństwa w niedzielę.

Kolejne kroki w przygotowaniu narzeczonych:

 1. zgłoszenie się w kancelarii 12-10 miesięcy przed planowanym terminem ślubu, ustalenie terminu, uzyskanie szczegółowych informacji
 2. udział w naukach przedmałżeńskich z dniem skupienia oraz w spotkaniach w Poradni Życia Rodzinnego – narzeczeni zapisują się poprzez platformę narzeczenikatowicka.pl
 3. udział w katechumenacie tych narzeczonych, którzy nie ukończyli katechezy w szkole średniej
 4. na około 6 miesięcy przed ustaloną datą ślubu rozmowa duszpasterska i spisanie protokołu

Dokumenty do spisania protokołu:

 • aktualne świadectwa chrztu (ważne 6 miesięcy)
 • dowody osobiste
 • świadectwa z nauk i spotkań w Poradni
 • do wglądu świadectwa ukończenia katechezy
 • dokumenty z USC (do ślubu konkordatowego) lub akt zawarcia małżeństwa cywilnego
 • jeśli narzeczeni są spoza parafii – zgoda własnego proboszcza na ślub w tutejszym kościele

SAKRAMENTY CHORYCH

Kapłan odwiedza zgłoszonych chorych w ostatnią sobotę miesiąca. Chorzy mogą wyspowiadać się, przyjąć Komunię, jak też namaszczenie chorych (nie tylko w niebezpieczeństwie śmierci – dostatecznym powodem jest ciężka choroba lub podeszły wiek).

W nagłej sytuacji wzywamy kapłana kiedykolwiek.

Zachęcamy do częstszego przyjmowania Komunii. Pomocą służą nadzwyczajni szafarze, którzy odwiedzają chorych z Komunią nawet co niedzielę.