Menu Zamknij

Ogłoszenia specjalne na czas ograniczeń udziału we Mszy niedzielnej

DRODZY PARAFIANIE!

  1. W poczuciu odpowiedzialności apeluję o skorzystanie z dyspensy od udziału we Mszy niedzielnej i pozostanie w domach. Proszę o uczestnictwo poprzez transmisje radiowe, telewizyjne czy internetowe oraz przyjmowanie Komunii duchowej (będąc w stanie łaski uświęcającej, wzbudzamy pragnienie przyjęcia Komunii). Zapoznajcie się, proszę, z zarządzeniami dostępnymi na stronie internetowej oraz w gablotce.
  2. Ze względu na limit 50 osób biorących udział w zgromadzeniu, pierwszeństwo udziału niech mają ci, którzy zamówili intencję mszalną. Przy ryzyku przekraczania tego limitu będziemy sukcesywnie udzielać Komunii i odsyłać do domu.
  3. Dla duchowego pożytku pozostających w domu, by zaspokoić ich pragnienie spotkania z Chrystusem Eucharystycznym, będę przechodził ulicami parafii niosąc Najświętszy Sakrament i udzielając błogosławieństwa po każdej Mszy niedzielnej następującymi trasami:
  • trasa 1 – sobota od 17:00

Wierzbową od granicy parafii (z wejściem w odnogi numerów 23-33 i 12-2), Szkolną do kościoła (z wejściem w Wiśniową)

  • trasa 2 – niedziela od 9:00

Browarową od początku zabudowy (nr 14), odcinkiem Sosnowej, Obywatelską wzdłuż os. Dębowego, ścieżką wzdłuż potoku, Chłodniczą od końca, Łąkową od początku, Młyńską od końca, odcinkiem Wąskiej, Obywatelską, Szkolną od początku do kościoła

  • trasa 3 – niedziela od 12:00

Graniczną od końca zabudowy (nr 34), Wałową, odcinkiem Dojazdowej i Mikołowskiej, Leśną do końca, powrót do skrzyżowania, odcinkiem Szkolnej, Wiejską, Wilczą do kościoła

  • trasa 4 – niedziela od 17:00

Wiejską od końca zabudowy (nr 103), Wilczą (z wejściem w Wilkowyjską) do kościoła

Mieszkańcy domów stojących przy trasach mogą przyjmować błogosławieństwo indywidualne – wystarczy uchylić okno lub wyjść przed dom. Nie jest możliwe obejście wszystkich ulic, ale na każdej trasie będę udzielać błogosławieństwa tym, którzy mieszkają w pobliżu (np. mieszkańcom ulicy Mikołowskiej – przechodząc Wiejską lub Wałową). Być może znakiem będzie dźwięk dzwonka.

Wasz proboszcz

Mapa tras