Menu Zamknij

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 05.07.2020 – 14. NIEDZIELA ZWYKŁA

 1. Aktualne regulacje w związku z epidemią:
  • korzystających z dyspensy od niedzielnej Eucharystii (starszych, osoby z objawami choroby i obawiające się zarażenia) zachęcam do udziału poprzez transmisje;
  • uczestnicy mszy świętych powinni mieć w kościele zakryte usta i nos; na zewnątrz można nie używać maseczki pod warunkiem zachowaniu dystansu 2 m od innych;
  • z uwagi na zalecenia sanitarne spowiedź odbywa się w altance za kościołem.
 2. Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne. Przed kościołem zbiórka na rzecz ofiar powodzi na Podkarpaciu.
 3. W piątek tradycyjne święto gradowe. Zapraszam na mszę o Boże błogosławieństwo i opiekę na godz. 16:00. Po mszy specjalne nabożeństwo dziękczynno-błagalne.
 4. Za tydzień kolekta specjalna na spłatę remontu dachu.
 5. Pamiętajmy o udziale w mszy niedzielnej podczas wakacji i urlopów. Warto dopytać, jak tę kwestię rozwiązują organizatorzy kolonii czy obozów. Jeśli chodzi o wyjazdy prywatne, na internecie łatwo znaleźć kościoły w Polsce i za granicą. W krajach, gdzie powszechne są chrześcijańskie obrządki wschodnie, katolicy mogą uczestniczyć w tamtejszej mszy. Wszędzie stosujmy się do wskazań sanitarnych.
 6. Jeśli ktoś miałby informacje o ofercie pracy dla kobiety w średnim wieku, proszę o zgłaszanie. Sprawa jest pilna.
 7. Wskazówki dotyczące przystępowania do Komunii:
  • podchodzimy w procesji dwoma rzędami, idąc od tyłu środkiem kościoła; odchodzimy na boki według zasady: z lewego rzędu w lewo, z prawego – w prawo;
  • tworzenie procesji zaczynamy bezpośrednio po słowach „a będzie uzdrowiona dusza moja”;
  • procesję rozpoczynają osoby z chóru i krużganków, następnie z ławek zewnętrznych, na końcu z ławek wewnętrznych oraz stojący na zewnątrz kościoła;
  • przed Komunią przyklękamy na jedno kolano, chyba że komuś nie pozwala na to stan zdrowia (wówczas można się skłonić); Komunię przyjmujemy w postawie stojącej;
  • wierni mający problem z chodzeniem niech siadają w ławkach z przodu; do Komunii przystępują na końcu, idąc tam i z powrotem najkrótszą drogą, lub komunikujący podejdzie do nich;
  • w czasie epidemii zaleca się przyjmowanie Komunii na rękę; ręce można zdezynfekować w tyle kościoła; Komunię należy przyjąć bezpośrednio po jej otrzymaniu (nie po drodze czy w ławce);
  • osoby niezdolne do przyjęcia Komunii na rękę proszę podchodzić na końcu procesji.