Menu Zamknij

Ogłoszenia duszpasterskie 02.08.2020 – odpust ku czci Matki Bożej Królowej Aniołów

 1. Aktualne są następujące zasady związane z epidemią:
  • korzystających z dyspensy od niedzielnej Eucharystii (starszych, osoby z objawami choroby i obawiające się zarażenia) zachęcam do udziału poprzez transmisje;
  • uczestnicy mszy świętych powinni mieć w kościele zakryte usta i nos; na zewnątrz można nie używać maseczki pod warunkiem zachowaniu dystansu 2 m od innych;
  • z uwagi na zalecenia sanitarne spowiedź odbywa się na zewnątrz za kościołem.
 2. Dziś obchodzimy uroczystość odpustową ku czci Matki Bożej Królowej Aniołów. W parafii witamy przybyłych gości, szczególnie ks. Jerzego Roboka, który dołączy do celebracji sumy o 11:00, oraz kaznodzieję odpustowego, diakona Jana Kurka z diecezji tarnowskiej. Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby parafii, zwłaszcza na pomoc charytatywną świadczoną potrzebującym. O 15:30 zapraszam na nieszpory, a o 17:30 na koncert organowy Michała Piątka „Między klasyką a elektroniką”. Koncert będzie mieć charakter benefisowy – ofiary przeznaczymy na kontynuację prac remontowych w domu parafialnym.
 3. Bardzo dziękuję za wysprzątanie świątyni i jej obejścia na dzisiejszą uroczystość.
 4. W tym tygodniu przypada I czwartek i piątek miesiąca:
  • w czwartek o 7:30 adoracja zakończona modlitwą o powołania do służby Bożej, w tej intencji msza o 8:00
  • w piątek po mszy o 16:00 nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa
 5. Za tydzień kolekta na Wydział Teologiczny UŚ.
 6. Wskazówki dotyczące przystępowania do Komunii:
  • podchodzimy w procesji dwoma rzędami, idąc od tyłu środkiem kościoła; odchodzimy na boki według zasady: z lewego rzędu w lewo, z prawego – w prawo;
  • tworzenie procesji zaczynamy bezpośrednio po słowach „a będzie uzdrowiona dusza moja”;
  • procesję rozpoczynają osoby z chóru i krużganków, następnie z ławek zewnętrznych, na końcu z ławek wewnętrznych oraz stojący na zewnątrz kościoła;
  • przed Komunią przyklękamy na jedno kolano, chyba że komuś nie pozwala na to stan zdrowia (wówczas można się skłonić); Komunię przyjmujemy w postawie stojącej;
  • wierni mający problem z chodzeniem niech siadają w ławkach z przodu; do Komunii przystępują na końcu, idąc tam i z powrotem najkrótszą drogą, lub komunikujący podejdzie do nich;
  • w czasie epidemii zaleca się przyjmowanie Komunii na rękę; ręce można zdezynfekować w tyle kościoła; Komunię należy przyjąć bezpośrednio po jej otrzymaniu (nie po drodze czy w ławce);
  • osoby niezdolne do przyjęcia Komunii na rękę proszę podchodzić na końcu procesji.