Menu Zamknij

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 09.08.2020 – 19. NIEDZIELA ZWYKŁA

 1. Aktualne są następujące zasady związane z epidemią:
  • korzystających z dyspensy od niedzielnej Eucharystii (starszych, osoby z objawami choroby i obawiające się zarażenia) zachęcam do udziału poprzez transmisje;
  • uczestnicy mszy świętych powinni mieć w kościele zakryte usta i nos; na zewnątrz można nie używać maseczki pod warunkiem zachowaniu dystansu 2 m od innych;
  • z uwagi na zalecenia sanitarne spowiedź odbywa się na zewnątrz za kościołem.
 2. Dziś kolekta na Wydział Teologiczny UŚ.
 3. Wieczór fatimski odbędzie się nie 13, a 19 sierpnia (zgodnie z dniem objawienia).
 4. W sobotę przypada uroczystość Wniebowzięcia NMP (święto nakazane). Formularz tej uroczystości będzie na mszach: w piątek o 16:00 oraz w sobotę o 8:00 i 11:00. Po tych mszach odbędzie się błogosławieństwo ziół i kwiatów. Msza w sobotę o 16:00 będzie sprawowana jako liturgia niedzielna – wyjaśniam jednak, że wierni, którzy wezmą w niej udział z myślą o święcie, a przyjdą też na mszę w niedzielę, spełnią obowiązek bez względu na zastosowany formularz mszalny.
 5. Za tydzień kolekta specjalna na spłatę remontu dachu.
 6. Pielgrzymka kobiet do Piekar Śl. w przyszłą niedzielę odbędzie się w nadzwyczajnej formie. We mszy w bazylice będą uczestniczyć tylko osoby zaproszone, natomiast zainteresowanych zachęcamy do udziału przez transmisje telewizyjne lub radiowe. Celebransem głównym i kaznodzieją będzie abp Jan Pawłowski z Watykanu.
 7. Obrazki na ławkach służą do odmawiania modlitw w kościele, proszę zostawiać je na swoim miejscu. Przy wyjściu są obrazki, które można zabrać.
 8. Zachęcam, by wpisywać postanowienia abstynenckie do księgi trzeźwości.
 9. Wskazówki dotyczące przystępowania do Komunii:
  • podchodzimy w procesji dwoma rzędami, idąc od tyłu środkiem kościoła; odchodzimy na boki według zasady: z lewego rzędu w lewo, z prawego – w prawo;
  • tworzenie procesji zaczynamy bezpośrednio po słowach „a będzie uzdrowiona dusza moja”;
  • procesję rozpoczynają osoby z chóru i krużganków, następnie z ławek zewnętrznych, na końcu z ławek wewnętrznych oraz stojący na zewnątrz kościoła;
  • przed Komunią przyklękamy na jedno kolano, chyba że komuś nie pozwala na to stan zdrowia (wówczas można się skłonić); Komunię przyjmujemy w postawie stojącej;
  • wierni mający problem z chodzeniem niech siadają w ławkach z przodu; do Komunii przystępują na końcu, idąc tam i z powrotem najkrótszą drogą, lub komunikujący podejdzie do nich;
  • w czasie epidemii zaleca się przyjmowanie Komunii na rękę; ręce można zdezynfekować w tyle kościoła; Komunię należy przyjąć bezpośrednio po jej otrzymaniu (nie po drodze czy w ławce);
  • osoby niezdolne do przyjęcia Komunii na rękę proszę podchodzić na końcu procesji.