Menu Zamknij

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 23.08.2020 – 21. NIEDZIELA ZWYKŁA

 1. Aktualne są następujące zasady związane z epidemią:
  • korzystający z dyspensy od niedzielnej mszy (starsi, osoby z objawami choroby i obawiające się zarażenia) niech uczestniczą poprzez transmisje;
  • podczas mszy wewnątrz kościoła należy zakryć usta i nos (maseczka/przyłbica), na zewnątrz wystarczy zachować dystans 2 m od innych;
  • spowiedź odbywa się na zewnątrz za kościołem.
 2. Dziś kolekta na bieżące potrzeby parafii.
 3. W środę uroczystość NMP Częstochowskiej.
 4. W sobotę od 8:00 możliwość odwiedzin chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną. Ze względu na stan epidemii, odwiedzam ich wyłącznie na wyraźne życzenie. Należy zważyć stan zdrowia i ogólną sytuację sanitarną, a następnie zgłosić chęć przyjęcia kapłana do czwartku poprzedzającego termin odwiedzin. Zawsze jest też możliwe uzgodnienie innego terminu w indywidualnych przypadkach.
 5. Obrazki z wizerunkiem patronki parafii i modlitwami są dostępne w tyle kościoła. Te, które są na ławkach, niech tam zostają.
 6. Wskazówki dotyczące przystępowania do Komunii:
  • podchodzimy w procesji dwoma rzędami, idąc od tyłu środkiem kościoła; odchodzimy na boki według zasady: z lewego rzędu w lewo, z prawego – w prawo;
  • tworzenie procesji zaczynamy bezpośrednio po słowach „a będzie uzdrowiona dusza moja”;
  • procesję rozpoczynają osoby z chóru i krużganków, następnie z ławek zewnętrznych, na końcu z ławek wewnętrznych oraz stojący na zewnątrz kościoła;
  • przed Komunią przyklękamy na jedno kolano, chyba że komuś nie pozwala na to stan zdrowia (wówczas można się skłonić); Komunię przyjmujemy w postawie stojącej;
  • wierni mający problem z chodzeniem niech siadają w ławkach z przodu; do Komunii przystępują na końcu, idąc tam i z powrotem najkrótszą drogą, lub komunikujący podejdzie do nich;
  • w czasie epidemii zaleca się przyjmowanie Komunii na rękę; ręce można zdezynfekować w tyle kościoła; Komunię należy przyjąć bezpośrednio po jej otrzymaniu (nie po drodze czy w ławce);
  • osoby niezdolne do przyjęcia Komunii na rękę proszę podchodzić na końcu procesji.