Menu Zamknij

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 20.09.2020 – 25. NIEDZIELA ZWYKŁA

 1. Aktualne są następujące zasady związane z epidemią:
  • korzystający z dyspensy od niedzielnej mszy (starsi, osoby z objawami choroby i obawiające się zarażenia) niech uczestniczą poprzez transmisje;
  • podczas mszy wewnątrz kościoła należy zakryć usta i nos (maseczka/przyłbica), na zewnątrz wystarczy zachować dystans 2 m od innych;
  • spowiedź odbywa się w konfesjonale w reżimie sanitarnym.
 2. Dziś o 11:00 msza żniwna w podziękowaniu za zbiory i z prośbą o błogosławieństwo Boże dla rolników. Kolekta na Wydział Teologiczny UŚ.
 3. W środę o 18:00 msza za ++ mieszkańców i za ++ z rodzin mieszkających przy ulicy Dojazdowej, Granicznej i Wałowej.
 4. W piątek o 19:30 wspólnota Galilea zaprasza na wieczór chwały w parafii św. Marii Magdaleny w Tychach.
 5. W sobotę możliwość odwiedzin chorych i starszych z posługą sakramentalną. Ze względu na stan epidemii, odwiedzam ich wyłącznie na wyraźne życzenie. Należy zważyć stan zdrowia i ogólną sytuację sanitarną, a następnie zgłosić chęć przyjęcia kapłana do czwartku poprzedzającego termin odwiedzin. Zawsze jest też możliwe uzgodnienie innego terminu w indywidualnych przypadkach.
 6. W przyszłą niedzielę podczas Eucharystii o 11:00 dwanaścioro dzieci przystąpi po raz pierwszy do Komunii Świętej. Proszę parafian niezwiązanych z tym wydarzeniem, by przyszli na inną mszę. Kolekta w tym dniu będzie przeznaczona na zakup opału.
 7. Ponawiam zachętę prezydenta miasta i naszej Rady Osiedla do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego. Głosować można do 21 września drogą elektroniczną (za pośrednictwem strony razemtychy.pl) lub w punkcie konsultacyjnym w siedzibie MCK Wilkowyje.
 8. Wskazówki dotyczące przystępowania do Komunii:
  • podchodzimy w procesji dwoma rzędami, idąc od tyłu środkiem kościoła; odchodzimy na boki według zasady: z lewego rzędu w lewo, z prawego – w prawo;
  • tworzenie procesji zaczynamy bezpośrednio po słowach „a będzie uzdrowiona dusza moja”;
  • procesję rozpoczynają osoby z chóru i krużganków, następnie z ławek zewnętrznych, na końcu z ławek wewnętrznych oraz stojący na zewnątrz kościoła;
  • przed Komunią przyklękamy na jedno kolano, chyba że komuś nie pozwala na to stan zdrowia (wówczas można się skłonić); Komunię przyjmujemy w postawie stojącej;
  • wierni mający problem z chodzeniem niech siadają w ławkach z przodu; do Komunii przystępują na końcu, idąc tam i z powrotem najkrótszą drogą, lub komunikujący podejdzie do nich;
  • w czasie epidemii zaleca się przyjmowanie Komunii na rękę; ręce można zdezynfekować w tyle kościoła; Komunię należy przyjąć bezpośrednio po jej otrzymaniu (nie po drodze czy w ławce);
  • osoby niezdolne do przyjęcia Komunii na rękę proszę podchodzić na końcu procesji.