Menu Zamknij

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 01.11.2020 – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

  1. Ksiądz arcybiskup kieruje prośbę o modlitwę w intencji ustania epidemii oraz o pokój i ład społeczny dla wspólnego dobra. Przypomina o możliwości korzystania z oferty transmisji mszy i modlitw w telewizji czy radiu. Zachęca też do troski o seniorów.
  2. Z powodu choroby proboszcza, parafianie proszeni są o śledzenie aktualnych informacji na stronie internetowej. Drukowanie gazetki z wyprzedzeniem powoduje, że nie wszystkie ogłoszenia są aktualne. Msze odprawiają księża w zastępstwie. Sprawy kancelaryjne, w tym zgłaszanie intencji na przyszły rok, załatwiane są tylko telefonicznie w godzinach urzędowania.
  3. Według zasad (stan na dzień 28.10) w kościele może przebywać max. 1 osoba na 7 m2 to znaczy 57 osób. W mocy pozostaje dyspensa arcybiskupa od udziału w niedzielnej mszy – obejmuje seniorów, osoby obawiające się zakażenia i mające objawy choroby. Korzystający z dyspensy proszeni są o udział we mszach poprzez transmisje i praktykę Komunii duchowej.
  4. Dziś uroczystość Wszystkich Świętych. Kolekta na prace remontowe w parafii. Pamiętajmy, że groby swoich bliskich można odwiedzić w innych dniach. Dekret Penitencjarii Apostolskiej rozszerza w tym roku możliwość zyskania odpustu za zmarłych na cały listopad. Różaniec za zmarłych zalecanych zostanie przesunięty na późniejsze terminy, wyznaczone przez proboszcza po wyzdrowieniu.
  5. W tym tygodniu mamy I czwartek, I piątek i I sobotę miesiąca – zwyczajowe w tych dniach nabożeństwa będą odprawione, jeśli tylko proboszcz będzie już zdrowy. Jeśli nie, wierni są proszeni, by odpowiednie modlitwy odmówić prywatnie.
  6. Za tydzień kolekta specjalna na spłatę remontu dachu. Ofiary można składać również przelewem na konto parafii. Bóg zapłać.
  7. Do kancelarii wpłynęło dotąd zaledwie 6 zgłoszeń kandydatów do I Komunii oraz 8 do bierzmowania. Fakt bycia uczniem trzeciej czy ósmej klasy nie powoduje, że „automatycznie” rozpoczęło się przygotowanie do tych sakramentów. Za udzielenie Komunii czy bierzmowania odpowiada proboszcz i może brać odpowiedzialność tylko za osoby zgłoszone. Proszę tego zaniedbania nie usprawiedliwiać epidemią, ponieważ można wysłać zgłoszenie w wersji elektronicznej na adres mailowy parafii. Lista zgłoszeń zostanie zamknięta 15 listopada.