Menu Zamknij

KOMUNIA DUCHOWA

W sytuacji, kiedy nie ma możliwości przyjęcia Komunii poprzez faktyczne spożycie Ciała lub Krwi Pańskiej, można przyjąć Komunię duchową. Polega ona na wzbudzeniu pragnienia przyjęcia Komunii i powiedzenia o tym Bogu w dowolnej formie, z prośbą o sakramentalne zjednoczenie z Chrystusem.

Kto chce skorzystać z takiej formy, musi być – podobnie jak przy przyjęciu Komunii sakramentalnej – w stanie łaski uświęcającej. Jeśli nie jest możliwe odzyskanie stanu łaski uświęcającej przez sakramentalną spowiedź, należy skorzystać z opcji, jaką daje wzbudzenie żalu doskonałego.

Pomocą w przyjęciu Komunii duchowej jest uczestnictwo w transmisji Mszy. Jeśli nie jest to możliwe, dobrze byłoby poprzedzić Komunię duchową choćby osobistym aktem pokuty, rozważeniem czytań z dnia, modlitwą „Ojcze nasz” i odmówieniem słów wypowiadanych w czasie Mszy „Panie, nie jestem godzien”.