Menu Zamknij

ŻAL DOSKONAŁY

W wyjątkowej sytuacji, kiedy nie jest możliwa spowiedź, można uzyskać przebaczenie grzechów ciężkich poprzez wzbudzenie żalu doskonałego za grzechy ze szczerym pragnieniem (postanowieniem) wyspowiadania się.

Katechizm Kościoła Katolickiego (nr 1452) tak opisuje doskonały żal za grzechy: „Gdy żal wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany «żalem doskonałym» lub «żalem z miłości». Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”.

Kto skorzysta z takiej opcji, otrzymuje łaskę uświęcającą, a zatem może zatem przyjmować Komunię świętą (w sposób sakramentalny lub duchowy).

Oczywiście szczery żal za grzechy zakłada realizację pozostałych warunków spowiedzi: rachunku sumienia, postanowienia poprawy, zadośćuczynienia. Ponieważ ten ostatni
nie wiąże się w tym przypadku z pokutą nakładaną przez spowiednika, to można zakładać, że kształt dobrowolnej pokuty pozostaje w gestii osoby jednającej się z Bogiem.