Menu Zamknij

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 21.06.2020 – 12. NIEDZIELA ZWYKŁA

 1. Aktualne regulacje w związku z epidemią:
  • korzystających z dyspensy od niedzielnej Eucharystii (starszych, osoby z objawami choroby i obawiające się zarażenia) zachęcam do udziału poprzez transmisje;
  • uczestnicy mszy świętych powinni mieć w kościele zakryte usta i nos; na zewnątrz można nie używać maseczki pod warunkiem zachowaniu dystansu 2 m od innych;
  • z uwagi na zalecenia sanitarne spowiedź odbywa się w altance za kościołem.
 2. W środę msza za zmarłych mieszkańców i zmarłych z rodzin z ul. Mikołowskiej.
 3. W piątek kończy się rok szkolny. Ze względu na inną organizację tego dnia w szkole, zapraszam uczniów z rodzicami czy dziadkami na dziękczynną mszę wyjątkowo na godz. 18:00. Przy tej okazji proszę, by przed wyjazdami wakacyjnymi zaplanować również spełnianie praktyk religijnych, zwłaszcza udział we mszy niedzielnej. Warto dopytać, jakie możliwości przewidują organizatorzy kolonii czy obozów, gdzie dzieci są bez rodziców. Jeśli zaś chodzi o wyjazdy prywatne, to na internecie są specjalne wyszukiwarki, które pomagają zlokalizować kościoły w kraju i za granicą, nawet w państwach, gdzie katolicyzm nie jest powszechne praktykowany.
 4. W sobotę możliwe są odwiedziny chorych, proszę o zgłaszanie chętnych.
 5. Z przykrością informuję, że zaplanowane na sobotę bierzmowanie nie odbędzie się. Odwołuję też oba zapowiedziane spotkania przygotowawcze. Nowy termin zostanie ustalony po wakacjach. Wszyscy biskupi są objęci kwarantanną. Kontaktowałem się drogą elektroniczną z bpem Grzegorzem Olszowskim, który miał udzielić młodzieży bierzmowania. W imieniu parafian życzyłem mu zdrowia (bezobjawowo przechodzi COVID-19), obiecując modlitwę, on zaś udziela nam błogosławieństwa.
 6. Wskazówki dotyczące przystępowania do Komunii:
  • podchodzimy w procesji dwoma rzędami, idąc od tyłu środkiem kościoła; odchodzimy na boki według zasady: z lewego rzędu w lewo, z prawego – w prawo;
  • procesję rozpoczynają osoby z chóru i krużganków, następnie z ławek zewnętrznych, na końcu z ławek wewnętrznych oraz stojący na zewnątrz kościoła;
  • tworzenie procesji zaczyna się bezpośrednio po słowach „a będzie uzdrowiona dusza moja”;
  • przed Komunią przyklękamy na jedno kolano, chyba że komuś nie pozwala na to stan zdrowia (wówczas można się skłonić); Komunię przyjmujemy w postawie stojącej;
  • wierni mający problem z chodzeniem niech siadają w ławkach z przodu; do Komunii przystępują na końcu, idąc tam i z powrotem najkrótszą drogą, lub komunikujący podejdzie do nich;
  • w czasie epidemii zaleca się przyjmowanie Komunii na rękę; ręce można zdezynfekować w tyle kościoła; Komunię należy przyjąć bezpośrednio po jej otrzymaniu (nie po drodze czy w ławce);
  • osoby niezdolne do przyjęcia Komunii na rękę niech na razie podchodzą w procesji na końcu.

Zapowiedzi przedślubne

Patryk STEFAŃSKI             par. Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa, Katowice-Piotrowice

Kamila SZYSZKA                 par. Krzyża Św., Tychy-Czułów (wcześniej Wilkowyje)