Menu Zamknij

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 26.07.2020 – 17. NIEDZIELA ZWYKŁA

 1. Aktualne pozostają następujące zasady związane z epidemią:
  • korzystających z dyspensy od niedzielnej Eucharystii (starszych, osoby z objawami choroby i obawiające się zarażenia) zachęcam do udziału poprzez transmisje;
  • uczestnicy mszy świętych powinni mieć w kościele zakryte usta i nos; na zewnątrz można nie używać maseczki pod warunkiem zachowaniu dystansu 2 m od innych;
  • z uwagi na zalecenia sanitarne spowiedź odbywa się na zewnątrz za kościołem.
 2. Dziś kolekta na bieżące potrzeby parafii.
 3. Z racji wspomnienia św. Krzysztofa dziś po każdej mszy udzielam błogosławieństwa kierowcom i ich pojazdom (chodzi o wszelkie środki transportu – samochody, motocykle, rowery, hulajnogi). Modlitwę odmówimy w kościele, a po mszy niech zainteresowani kierowcy czekają przy swoich pojazdach na pokropienie wodą święconą. Przy pokropieniu można odebrać pamiątkowy obrazek.
 4. W sobotę o 8:00 msza w intencji członków Żywego Różańca. Od 9:00 możliwość odwiedzin chorych z posługą sakramentalną. Ze względu na stan epidemii, chorych odwiedzam na wyraźne życzenie. Należy każdorazowo zważyć stan zdrowia i ogólną sytuację, następnie zgłosić chorego do czwartku poprzedzającego termin odwiedzin. Możliwe jest także uzgodnienie innego terminu w indywidualnych przypadkach.
 5. Za tydzień obchodzimy odpust ku czci Matki Bożej Królowej Aniołów. Zachęcam, by w ciągu tygodnia skorzystać ze spowiedzi, by móc zyskać odpust. Uroczysta suma o 11:00, po niej procesja; mamy nadzieję na obecność ks. Jerzego Roboka, pierwszego proboszcza. Homilie na wszystkich mszach wygłosi diakon Jan Kurek z diecezji tarnowskiej. O 15:30 nieszpory odpustowe, a o 17:30 koncert organowy Michała Piątka „Między klasyką a elektroniką”. Koncert będzie mieć charakter benefisowy – ofiary przeznaczymy na kontynuację prac remontowych w domu parafialnym.
 6. Wskazówki dotyczące przystępowania do Komunii:
  • podchodzimy w procesji dwoma rzędami, idąc od tyłu środkiem kościoła; odchodzimy na boki według zasady: z lewego rzędu w lewo, z prawego – w prawo;
  • tworzenie procesji zaczynamy bezpośrednio po słowach „a będzie uzdrowiona dusza moja”;
  • procesję rozpoczynają osoby z chóru i krużganków, następnie z ławek zewnętrznych, na końcu z ławek wewnętrznych oraz stojący na zewnątrz kościoła;
  • przed Komunią przyklękamy na jedno kolano, chyba że komuś nie pozwala na to stan zdrowia (wówczas można się skłonić); Komunię przyjmujemy w postawie stojącej;
  • wierni mający problem z chodzeniem niech siadają w ławkach z przodu; do Komunii przystępują na końcu, idąc tam i z powrotem najkrótszą drogą, lub komunikujący podejdzie do nich;
  • w czasie epidemii zaleca się przyjmowanie Komunii na rękę; ręce można zdezynfekować w tyle kościoła; Komunię należy przyjąć bezpośrednio po jej otrzymaniu (nie po drodze czy w ławce);
  • osoby niezdolne do przyjęcia Komunii na rękę proszę podchodzić na końcu procesji.